דגי ישראל מיים מתוקים
Acanthobrama hulensis
Acanthobrama lissneri Acanthobrama lissneri
Acanthobrama telavivensis
Acanthobrama terraesanctae Acanthobrama terraesanctae
Aphanius dispar richardsoni Aphanius dispar richardsoni
Aphanius mento Aphanius mento
Aristichthys nobilis Aristichthys nobilis
Astatotilapia flaviijosephi Aristichthys nobilis
Barbus canis Barbus canis
Barbus longiceps Barbus longiceps
Capoeta damascina Capoeta damascina
Carassius carassius Carassius carassius
Catla catla Catla catla
Clarias gariepinus Clarias gariepinus
Ctenopharyngodon idella Ctenopharyngodon idella
Cyprinus carpio carpio Cyprinus carpio carpio
Gambusia affinis Gambusia affinis
Garra ghorensis Garra ghorensis
Garra rufa Garra rufa
Hemigrammocapoeta nana
Hypophthalmichthys molitrix Hypophthalmichthys molitrix
Ictiobus cyprinellus Ictiobus cyprinellus
Mylopharyngodon piceus Mylopharyngodon piceus
Nemacheilus angorae Nemacheilus angorae
Nemacheilus insignis Nemacheilus insignis
Nemacheilus leontinae
Nun galilaeus
Oreochromis aureus Oreochromis aureus
Oreochromis mossambicus Oreochromis mossambicus
Oreochromis niloticus niloticus Oreochromis niloticus niloticus
Oreochromis niloticus vulcani Oreochromis niloticus vulcani
Orthrias panthera
Orthrias tigris
Pseudophoxinus drusensis
Pseudophoxinus kervillei
Salaria fluviatilis Salaria fluviatilis
Sarotherodon galilaeus galilaeus Sarotherodon galilaeus galilaeus
Tilapia zillii Tilapia zillii
Tristramella sacra Tristramella sacra
Tristramella simonis intermedia
Tristramella simonis simonis Tristramella simonis simonis