Aulonocara stuartgranti
Meyer & Riehl, 1985

זכר


נקבה

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
Chilumba aulonocara
Flavescent peacock
Aulonocara "Blue Neon"
Aulonocara "Cobue"
Aulonocara "Cobwe"
Aulonocara "Nyassae"
Aulonocara "Red Flush"
Aulonocara "Usisya"
Aulonocara "Yellow Tanzania"
"Peacock"
Aulonocara "Flavescent"
Aulonocara "Ngara"
Aulonocara "Maulana"
Aulonocara "Maisoni"
Aulonocara "500"
שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

stuartgranti : Stuart Grant לכבוד
מומחה בנושא ציקלידי מלאווי
אטימולוגיה
מ-110 ס"ם עד 14.0 ס"ם אפריקה : אנדמי לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
.אחד מהפיקוקים הנפוצים ביותר
בטבע נימצא בעומק 10 - 30 מטרים ליד האבנים
. ברוב אזורי האגם
שייך לפיקוקים "מסלעיים". באקווריום צריכים להיות אבנים עם מערות , אך גם מקומות עם גישה לחצץ. זכר דומיננתי בוכר מקום בו יש גם חצץ וגם אבנים ושומר עליו. זכרים שאינם דומיננתיים
. משתדלים להסתתר במערות
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים
." וגם עקב תוקפנותם של "מבונות
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 50 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך
קיימות הרבה מאוד ווריאציות צבע, הכי
: הרבה מכול הפיקוקים

מפת תת זנים על פי מיקום המחייה

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות