(Aulonocara) פיקוקים
Regan, 1922

Cichlidae - סוג דגים ממשפחת אמנוניים

.מוצא : אפריקה, אגם מלאווי

מידע כללי : שם אאולונוקרה ניתן לתרגם מיווני עתיקה כראש חליל
חליל, תלם : aulos
ראש, פנים : kara
(עקב רצפטורים וחורים על ראש דג (בדומה לקו אמצע
Aulonocara nyassae Regan, 1922 - מין תיפוסי
ציקלידים בגודל בינוני מ8 ס"מ עד 30 ס"מ שניתן לפגוש אותם בכול האזורים של האגם
. בעומקים שונים ממטר אחד עד 50 מטרים
.קיימים 23 מינים המתוארים בשם מדעי ועוד כמה עשרות מינים שעדיין להם שם מדעי

."שייכים לקבוצת "אוטקה

- ניתן לחלק אותם לשתי קבוצות

קבוצת פיקוקים "חוליים" הכוללת דגים בגודל עד כ30 ס"מ שגרים באזור מצא חולי ונדיר באזורים מעורבים חוליים ואבנים. פיקוקים מקבוצה הזאת הם דגים שקטים יחסית ויכולים להסתדר עם דגים אחרים גם מאותו סוג ומין. באקווריום צריכים להיות
. מספיק מקומות רחבים יחסית עם גישה לחצץ (רצוי בקוטר קטן) וכמה סלעים מסביב

קבוצת פיקוקים "מסלעים" הכוללת דגים קטנים יותר (8 - 15 ס"מ) וגרים בפיוטופים סלעים ומעורבים אבנים ואזורים חוליים. פיקוקים מקבוצה הזאת אגרסיביים יותר, ברוב המקרים הזכרים שומרים על האזור המערה ותוקפים את הדגים האחרים המתקרבים ובמיוחד זכרים בני מינו. באקווריום צריכים להיות אבנים עם מערות , אך גם מקומות עם גישה לחצץ. זכר דומיננתי בוכר מקום בו יש גם חצץ וגם אבנים ושומר עליו. זכרים שאינם דומיננתיים משתדלים להסתתר במערות. יחד עם זאת באקווריומים גדולים
. בלהקות גדולות אפילו עם יש מספר זכרים הם מעבדים יחסי את האגרסיביות שלהם

דגים משתי הקבוצות הם פוליגאמיים, זאת אומרת יש להחזיק להקה עם מספר נקבות
. לזכר אחד
נקבות ודגים צעירים הרבה פעמים מתאספים בלהקות בהן גם ניתן לפגוש זכרים
. בוגרים , אך אינם בצבע דומיננטי

."בדרך כלל הפיקוקים שמגדלים אותם באקווריומים הם שייכים לפיקוקים "מסלעים

לציין שלרוב המינים של פיקוקים יש הרבה ווריאציות צבע התלויות במיקום המחייה
. הגאוגרפי

לא רצוי להחזיק את הפיקוקים ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה
"שונים וגם עקב תוקפנותם של "מבונות


ועם קשיות בינונית - גבוהה (קשיות PH 7.2 - 8.8 תנאיי מים : מים מעט בסיסיים עם
.(כוללת - 6 - 20

.מזון : מזון עיקרי - "בשרי", אך רצוייה תוספת של מזון צמחי


זיהוי המינים : נקבות בדרך כלל בצבע חום , אפור. זכרים צבעוניים. לציין שהזכרים
.מתחילים לקבל צבע ברוב המקרים בגיל שנה ויותר

רבייה : דוגרי פה על ידי נקבה. ההטלה על מצא על האבן או על החול ולאחר מכך הנקבה אוספת את הביצים לפה ודוגרת אותן כשלושה שבועות. חלק מהפיקוקים ה"חוליים" בונים קן בחול בו מתבצעת ההטלה. הדגיגים משתחררים די גדולים ומזון
. התחלתי - ארטמיה
.מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים