Aulonocara nyassae
Koning, 1995


Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
African peacock
Blue cichlid
Emperor cichlid
Peacock blue cichlid
שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

nyassae : אחד מהשמות של האגם - Nyassa
מלאווי
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 10.0 ס"ם אפריקה : אנדמי לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק 15 - 20 מטרים עם קרקע חולית. שייך לפיקוקים "חוליים". באקווריום צריכים להיות מספיק מקומות רחבים יחסית עם גישה לחצץ (רצוי בקוטר קטן) וכמה סלעים מסביב. דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים וגם עקב תוקפנותם של "מבונות" דגים צעירים ונקבות הרבה פעמים מתאספים ביחד. בהתבגרות הזכר בוכר את האזור ושומר עליו. אם
, אקווריום מספיק גדול ויש כמה זכרים
. האגרסיביות מאוד יורדת.
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 30 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
.מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים
. זכרים מקבלים צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות