Aulonocara maylandi maylandi
Trewavas, 1984

Photo http://burnel.club.fr

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
Sulfurhead Aulonocara
Aulonocara maylandi Trewavas, 1984
שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

maylandi : Hans Joachim Mayland לכבוד
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 15.0 ס"ם אפריקה : אנדמי לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק 2 - 30 מטרים ליד האבנים
. Eccles Reef באזור
שייך לפיקוקים "מסלעיים". באקווריום צריכים להיות אבנים עם מערות , אך גם מקומות עם גישה לחצץ. זכר דומיננתי בוכר מקום בו יש גם חצץ וגם אבנים ושומר עליו. זכרים שאינם דומיננתיים
. משתדלים להסתתר במערות
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים
." וגם עקב תוקפנותם של "מבונות
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 100 ביצים ודוגרת אותן בפה
. במשך כשלושה שבועות
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות