Aulonocara jacobfreibergi
(Johnson, 1974)

זכר         Photo Michael Persson

נקבה         Photo Michael Persson

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
פיקוק מרמלדה
Fairy cichlid
Trematocranus jacobfreibergi Johnson, 1974
שמות נוספים
Aulonocara (יווני) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

jacobfreibergi :
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 15.0 ס"ם אפריקה : אגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
.בטבע נמצא בעומקים 30 – 2 מטרים ליד האבנים
."שייך לקבוצת "אוטקה
ניתן לגדל אם דגים אחרים אם יש מספיק מערות. לא מומלץ להחזיק אותו ביחד אם דגים מקבוצת
"מבונה"
אוכל רוב סוגי המזון. מזון עיקרי – "בשרי" עם ריכוז חלבונים גבוה , רצויה תוספת עד % 20 של
. מזון צמחי
נקבות, דגיגים ודגים צעירים בצבע אפור – חום. הזכרים מתחילים לשנות צבע בגיל שנה בערך. כמו כן לזכרים בוגרים סנפירי גב ואנאלי ארוכים יותר וקצה שלהם חד לעומת סנפירים האלה עגולים אצל נקבה. נקבה דוגרת את הביצים ואת הדגיגים בפה במשך כ-25-18 ימים ומשחררת את הדגיגים המפותחים. לא מומלץ לגדל ביחד אם אאולונוקרות
. אחרות עקב התרבותם ביניהם
קיימים מספר מגווני צבע של הדג אם צבעים שונים
:של הזכרים
A. ethelwynnae "Eureka"
A. ethelwynnae "Eureka red"
A. ethelwynnae "Hongi Island"
A. ethelwynnae "Mamelela"
A. ethelwynnae "Otter Point"
A. ethelwynnae "Undu Reef"
ועוד

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות