Aulonocara hueseri
Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987

זכר         Photo Ad Konings

נקבה

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
Night aulonocara
Aulonocara "White Top"
"White Top Aulonocara"
"Likoma Peacock"
Trematocranus auditor (non Trewavas, 1935)
Aulonocara auditor (non Trewavas, 1935)
שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

hueseri :
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 10.0 ס"ם אפריקה : אנדמי לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק עד 15 מטרים באזור קרקע
. חולי
שייך לפיקוקים "חוליים". באקווריום צריכים
.להיות מקומות רחבים עם גישה לחצץ בקוטר קטן
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים
." וגם עקב תוקפנותם של "מבונות
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 30 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות