Aulonocara hansbaenschi
Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987


Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
Aulonocara Fort Maguire שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

hansbaenschi : Hans Baenschi לכבוד
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 12.0 ס"ם אפריקה : לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק עד 30 מטרים ליד האבנים
ו Fort Maguire באזור הדרומי של האגם בין
. Masinje
שייך לפיקוקים "מסלעיים". באקווריום צריכים
. להיות מקומות עם מסלעה וגם עם גישה לחצץ
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים
." וגם עקב תוקפנותם של "מבונות
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 30 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות