Aulonocara guentheri
Eccles, 1989

Photo Ad Konings

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
  שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

guentheri :
אטימולוגיה
מ-120 ס"ם עד 18.0 ס"ם אפריקה : לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק עד 15 מטרים עם קרקע
. חולית
שייך לפיקוקים "חוליים". באקווריום צריכים להיות מקומות רחבים עם חצץ בקוטר קטן , אך גם
. מסלעה בה מסתתרים הדגים שאינם דומיננתיים
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים
." וגם עקב תוקפנותם של "מבונות
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 50 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות