Aulonocara ethelwynnae
Meyer, Riehl & Zetzsche, 1987

Photo Ad Konings

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
Chitande aulonocara
Northern aulonocara
שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

ethelwynnae : Ethelwynnae Trewavas לכבוד
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 10.0 ס"ם אפריקה : אנדמי לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק 2 - 30 מטרים ליד האבנים
.Chitende ו Chilumba באזור איים
שייך לפיקוקים "מסלעיים". באקווריום צריכים להיות אבנים עם מערות , אך גם מקומות עם גישה לחצץ. זכר דומיננתי בוכר מקום בו יש גם חצץ וגם אבנים ושומר עליו. זכרים שאינם דומיננתיים
. משתדלים להסתתר במערות.
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים
." וגם עקב תוקפנותם של "מבונות
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 20 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך
: קיימות מספר ווריאציות צבע
A. ethelwynnae "Mdoka"
ועוד

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות