Aulonocara brevirostre
(Trewavas, 1935)

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
Trematocranus brevirostris Trewavas, 1935
Aulonocara brevirostris (Trewavas, 1935)
שמות נוספים
Aulonocara ( יווני ) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

brevirostre :
brevis : קצר
rostris : אף, מקור
אטימולוגיה
מ-110 ס"ם עד 15.0 ס"ם אפריקה : אנדמי לאגם מלאווי
23 - 28°C 7.6 - 8.8 6 - 18
בטבע נימצא בעומק 15 - 20 מטרים עם קרקע חולית באזורים הדרומיים של האגם. שייך לפיקוקים "חוליים". באקווריום צריכים להיות מספיק מקומות רחבים יחסית עם חצץ (רצוי
. בקוטר קטן) וכמה סלעים מסביב
דג די שקט , לא רצוי להחזיק אותו ביחד עם דגים מקבוצת "מבונה". גם עקב צרכי ההכלה שונים וגם עקב תוקפנותם של "מבונות" . בטבע בדרך כלל נמצא בלהקות עד כ-25 פריטים עם זכר דומיננתי אחד ושאר הזכרים בצבע הכמעט דומה
. לצבע של נקבה
מזון עיקרי - בשרי, אך רצוייה תוספת של מזון
. צמחי
נקבה מטילה עד 40 ביצים ודוגרת אותן בפה במשך
. כשלושה שבועות
.דגים צעירים בצבע אפור כסוף
מתבגרים בגיל 12 - 9 חודשים . זכרים מקבלים
. צבע מלא בגיל שנה וחצי לארך

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות