Aulonocara baenschi
Meyer & Riehl, 1985

זכר

Cichlidae - אמנוניים משפחה
Pseudocrenilabrinae תת-משפחה
בנשי בנגה
סנשיין פיקוק
Nkhomo-benga peacock
שמות נוספים
Aulonocara (יווני) :
aulos : חליל, תלם
kara : ראש, פנים
עקב רצפטורים וחורים על ראש דג
(בדומה לקו אמצע)

baenschi : U. Baensch לכבוד
המיסד חברת טטרה
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 15.0 ס"ם אפריקה : אגם מלאווי
22 - 28°C 7.4 - 8.4 6 - 18
.בטבע נמצא בעומקים 30 – 2 מטרים ליד האבנים
."שייך לקבוצת "אוטקה
ניתן לגדל אם דגים אחרים אם יש מספיק מערות. לא מומלץ להחזיק אותו ביחד אם דגים מקבוצת
. "מבונה"
אוכל רוב סוגי המזון. מזון עיקרי – "בשרי", רצויה
. תוספת עד % 20 של מזון צמחי
נקבות, דגיגים ודגים צעירים בצבע אפור – חום. הזכרים מתחילים לשנות צבע בגיל שנה בערך. נקבה דוגרת את הביצים בפה ומשחררת את הדגיגים המפותחים לאחר כ-25 – 18 ימים. לא מומלץ לגדל ביחד אם אאולונוקרות אחרות עקב
. התרבותם ביניהם
קיימות מספר ווריאציות גיאוגרפיות של הדג אם
.צבעים שונים של הזכרים
A. baenschi "Benga Yellow"
A. baenschi "Maleri"
A. baenschi "Nkhomo Reef"
ועוד

תנאיי גידול רגילים לפיקוקים
הערות