Corydoras sp. C98

לחץ להגדלה
  Photo Hans-Georg Evers 
AMAZONAS

Actinopterygii מחלקה
Siluriformes - דגי חתול סדרה
Callichthyidae משפחה
Corydoradinae תת-משפחה
Corydoras sp. C98 שם מדעי
  הכרות ראשונה
  שמות נוספים
Corydoras :
cory : קסדה
doras : עור
עקב שורות כפולות של לוחיות בצידי גוף
אטימולוגיה
.דרום אמריקה: ברזיל
(TL) נקבה - עד 6.0 ס"מ
(TL) זכר - עד 5.5 ס"מ
מ-60 ס"מ
18 - 27°C
5.5 - 7.8
2 - 18
  תנאיי מים נוספים
חצץ . בקוטר קטן (2 - 3 מ"מ) , ללא חלקים או פינות חדים . קורידורס כל הזמן נוגע בחצץ ושפם
. שלו יכולים בקלות להפגע מגבולות חדים של החצץ
צמחים . אוהב אקווריומים עם הרבה צמחים ביניהם הוא יכול להסתתר , אך חייבים להיות מקומות
. רבים עם גישה חופשייה לחצץ
. גזעי עץ
באקווריום יש להקפיד לגישה פנויה לפני המים כמלבד נשימה רגילה דרך הזימים לקורידורסים
. קיימת גם נשימת מעי והם צריכים מידי פעם לבלוע אוויר
עיצוב האקווריום
. דג להקה . מרגיש הרבה יותר טוב בלהקות גדולות. באקווריום רצוי לגדל לפחות 4 - 5 פריטים מזוג בין בני מינו
.מסתדר עם רוב הדגים . לא רצוי לגדלם עם ציקלידים אגרסיביים גדולים שותפים לאקווריום
.אוכל רוב סוגי מזון השוקע על הקרקע: יבש , חי , קפוא , מתקונים תזונה
.זיהוי קל יותר במבט מלמעלה - זכר רזה יותר בעיקר בטנו ונקבה עגולה יותר
.בדרך כלל הנקבות גדולות יותר מזכרים
זיהוי בן המינים
:רבייה דומה לשאר הקורידורסים
רביית קורידורסים
רבייה
יש לשים לב שקורידורסים לא סובלים מלח או נחושת במים, לכן כטיפול למחלות שונות אין
.להשתמש במלח או במוצרים הכוללים בתוכם נחושת

.C. evelynae ט C. sp. C100 - מינים דומים
מידע נוסף
תנאיי גידול קורידורסים קישורים נוספים
"Identifying Corydoradinae Catfish". Ian A. M. Fuller & Hans-Georg Evers מקורות מידע
:קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Corydoras/Corydoras_sp_C98.html
קורידורסים אינדקס
ראשי עמוד