(Corydoras) קורידורסים
Lacepéde , 1803

. דגי חתול - (Callichthyidae) סוג דגים ממשפחת קליכטידיים

.מוצא : מרכז אמריקה , חלק צפוני ומרכזי של דרום אמריקה

מידע כללי : ידוע על בערך 145 מינים מוגדרים בשם מדעי ועוד כ130 מינים שעדיין לא
. זוהו. מיון קורידורסים מתבסס על צבע וצורת הגוף ועל מיקום מחייה בטבע

: ב-1970 חילק אותם ל-9 קבוצות לפי צבע Nijssen

עם נקודות כהות על הגוף ועל הראש : Corydoras punctatus (1
עם כתמים גווני חום על החלקו הצדדי-עליון וצדדי-תחתון של הגוף : C. barbatus (2
עם צבע אפור-תחלת במחצית העליונה של הגוף ועל הגב : C. aeneus (3
עם פס כהה באמצע גוף המפריד בין גב ובטן : C. nattereri (4
פס כהה לאורך חלקו עליון של הגוף : C. eques (5
עם צבע בגוונים אפורים, עם סנפיר חזה משונן ופנים מאורכות : C. acutus (6
עם פס אורכי בגוונים חומים לאורך הגוף : C. elegans (7
עם כתם כהה בתחילת הזנב : C. caudimaculatus (8
קורידורסים עם גודל גוף קטן במיוחד : C. hastatus (9

ב-1980 ביצעו שינויים והשאירו רק 5 קבוצות Nijssen & Isbrücker
: הבנויות על עיקרון דומה - לפי צבע

Corydoras punctatus (1
Corydoras barbatus (2
Corydoras aeneus (3
Corydoras elegans (4
Corydoras acutus (5

בוצעו שינויים קלים נוספים Nijssen & Isbrücker בשנת 1983 ו1986 על ידי
.ב1993 Burgess וגם על ידי
.כולם על בסיס צבע, צורת גוף ומיקום מחייה

מברזיל ספר כמות הכרומוסומים אצל בערך 30 C. Oliveira בשנת 1992 - 1993
.מיני קורידורסים שונים ומצע שמספרם נא בין 46 ועד 102

מברזיל בדק עצמות הגולגולת לקורידורסים Marcelo R. Britto בשנת 2002 - 2003
. שונים. התברר שלמינים שונים של קורידורסים צורת העצמות הגלגולת שונה

להיום עדיין ממיינים את הקורידורסים לפי שיטה המתבססת על הצבע ומיקום המחייה משנת 1980 ו1993

.Scleromystax משנת 2003 שייכים לסוג "barbatus" קוריידורסים מקבוצת

.תנאיי גידול : חיים בדרך כלל במים עומדים או זורמים לעט. מים צריכים ליהות נקיים
.מרגישים טוב יותר במים מעט חומציים ורכים , אך מסתדרים גם במים קשים ובסיסיים
. 20 - 26°C טמפרטורת המים
באקווריום יש להקפיד לגישה פנויה לפני המים כמלבד נשימה רגילה דרך זימים  
לקורידורסים קיימת גם נשימת מעי והם צריכים מידי פעם לבלוע אוויר. מעדיפים הרבה
מקלטים ומקומות מסתור וצמחיה באקווריום , אך חייבים להיות מקומות פנויים עם גישה
. חופשיה לקרקעית. אוהבים לשכב על אבנים ועצים
קורידורסים אוכלים רק מזון על הקרקע ונוברים בקרקע לכן חצץ צריך ליהות בקוטר
קטן ( מ"מ 4 - 2 ) . שפמים שלהם מואד עדינים , בקלות נפגעים והדגים סובלים
.מפצעים. אוכלים רוב סוגי אוכל לדגי מים מתוקים ששוקעים על הקרקע , מעדיף מזון חי
דג קבוצתי ומרגיש טוב הרבה יותר בקבוצות ( לפחות 4 - 5 דגים ). אפילו דגים ממינים
. שונים של קורידורסים נמצאים כולם ביחד
.יש לשים לב שקורידורסים לא סובלים אפילו כמות קטנה של מלח במים

זיהוי המינים : במבט מלמעלה גוף ובעיקר בטן נקיבה רחבים ו עגולים יותר. בחלק
מהמינים סנפירי גב וגחון של הזכר מעט ארוכים ומחודדים יותר בהשוואה לסנפירי
.נקיבה. כמו כן נקיבה בדרך כלל גדולה יותר מזכר

רבייה : קורידורסים מתבגרים ומוחנים לרבייה בגיל 1.5 - 1 שנים. לפני רבייה לאכיל
דגים באוכל חי או קפוא. מחליפים כל יום או פעם ביומים % 25 - 15 מהמים , רצוי
שטמפרטורת המים שמוסיפים תיהי ב 3° - 2 נמוכה ממים באקווריום. ניתן גם להחזיק
זכרים ונקיבות בנפרד שבוע - שבועיים לפני הכנסתם לאקווריום רבייה. לצורך
האקווריום מתאים מיכל בגודל לפחות 30 - 40 ס"מ עם הרבה צמחיה עם עלים קטנים
וגם מקומות מסתור. לכל נקיבה צריכים ליהות 3 - 2 זכרים. שיטת ההטלת ביצים אצל
קורידורסים מאוד מעניינת - זכר עומד לפני נקיבה עם הצד של הגוף ומחזיק בגופו
,את
הראש של נקיבה ליד פי הטבעת ומשריץ זרע. נקיבה אוספת את הזרע לתוך הפה
מחפסת ,"V"מטילה 6 - 3 ביצים לתוך הסנפירי גחון שהיא מחזיקה אותם בצורת
מקום שלדעתה מתאים , מנקה אותו ומורחת עם זרע שבתוך הפה ואז מדביקה לשם
ביצים (בדרך כלל על זכוכית האקווריום). או לסרוגין בחלק מהמינים נקיבה עוברת עם
הביצים שבתוך סנפיריה דרך ענן זרע שמשריץ זכר ואז היא עוברת דרך צמחיה
ומשאירה את הביצים על העלים. שיטה הזאת מביאה להפריה טובה מאוד של רוב
הביצים. סך הכל במשך מספר שעות נקיבה מטילה 400 - 50 ביצים. יש להוציא
את הבוגרים מהאקווריום כהם אוכלים את הביצים , אך חלק מהאקווריומיסטים פשות
.(מעבירים את הביצים לאקווריום אחר . ביצים של קורידורסים די גדולים ( כ-1 - 2 מ"מ
תלוי בטמפרטורה, הדגיגים בוקעים תוך 10 - 2 ימים. דגיגים גדולים וכבר לאחר מספר
.ימים יכולים לשחות לקבל מזון שונה הנמצא על הקרקעית האקווריום. גודלים מהר