Corydoras gladysae

לחץ להגדלה
  Photo P. Calviño

Actinopterygii מחלקה
Siluriformes - דגי חתול סדרה
Callichthyidae משפחה
Corydoras gladysae Calviño & Alonso, 2009 שם מדעי
Calviño, P.A. & Alonso, F.
Two new species of the genus Corydoras (Ostariophysi: Siluriformes: Callichthyidae) from northwestern Argentina, and redescription of C. micracanthus Regan, 1912.
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 11 (2): 199-214, 2009.
הכרות ראשונה
קורידורס מיקרקנטוס שמות נוספים
Corydoras:
cory: קסדה
doras: עור
עקב שורות כפולות של לוחיות בצידי גוף

gladysae:
איכטיולוגיסט מארגנטינה Gladys Ana María Monasterio de Gonzo לכבוד
אטימולוגיה
.בארגנטינה Calchaquí דרום אמריקה: נהר
עד 3.8 ס"מ
מ-50 ס"מ
20 - 26°C
בנהר - 8.04
2 - 18
  תנאיי מים נוספים
חצץ . בקוטר קטן (2 - 3 מ"מ) , ללא חלקים או פינות חדים . קורידורס כל הזמן נוגע בחצץ ושפם
. שלו יכולים בקלות להפגע מגבולות חדים של החצץ
צמחים . אוהב אקווריומים עם הרבה צמחים ביניהם הוא יכול להסתתר , אך חייבים להיות מקומות
. רבים עם גישה חופשייה לחצץ
. גזעי עץ
באקווריום יש להקפיד לגישה פנויה לפני המים כמלבד נשימה רגילה דרך הזימים לקורידורסים
. קיימת גם נשימת מעי והם צריכים מידי פעם לבלוע אוויר
עיצוב האקווריום
. דג להקה . מרגיש הרבה יותר טוב בלהקות גדולות. באקווריום רצוי לגדל לפחות 4 - 5 פריטים מזוג בין בני מינו
. מסתדר עם רוב הדגים . לא רצוי לגדלם עם ציקלידים אגרסיביים גדולים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי מזון השוקע על הקרקע: יבש , חי , קפוא , מתקונים תזונה
. זיהוי קל יותר במבט מלמעלה - זכר רזה יותר בעיקר בטנו ונקבה עגולה יותר
. בדרך כלל הנקבות גדולות יותר מזכרים
זיהוי בן המינים
:רבייה דומה לשאר הקורידורסים
רביית קורידורסים
רבייה
יש לשים לב שקורידורסים לא סובלים מלח או נחושת במים , לכן כטיפול למחלות שונות אין
. להשתמש במלח או במוצרים הכוללים בתוכם נחושת

בהשוואה לקורידורסים האחרים יש לו סנפיר גב קטן יותר וסנפיר הזנב מעוגל יותר
מידע נוסף
תנאיי גידול קורידורסים קישורים נוספים
Calviño, P.A. & Alonso, F.
Two new species of the genus Corydoras (Ostariophysi: Siluriformes: Callichthyidae) from northwestern Argentina, and redescription of C. micracanthus Regan, 1912.
Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 11 (2): 199-214, 2009.
מקורות מידע
:קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Corydoras/Corydoras_gladysae.html
קורידורסים אינדקס
ראשי עמוד