Corydoras septentrionalis

לחץ להגדלה
  Photo Ian Fuller 
CorydorasWorld.com
לחץ להגדלה
  Photo Y. Oksman

Actinopterygii מחלקה
Siluriformes - דגי חתול סדרה
Callichthyidae משפחה
Corydoradinae תת-משפחה
Corydoras septentrionalis Gosline, 1940 שם מדעי
Gosline, W. A.
A revision of the neotropical catfishes of the family Callichthyidae.
Stanford Ichthyol. Bull. v. 2 (no. 1): 1-29, 1940
הכרות ראשונה
קורידורס ספטנטריונליס
Northern Longnose Cory
Corydoras sp. "Olga"
Corydoras cortesi Castro, 1987
שמות נוספים
Corydoras :
cory : קסדה
doras : עור
עקב שורות כפולות של לוחיות בצידי גוף

septentrionalis (latin.): צפוני
אטימולוגיה
.בוונסואלה Pina ,Amana ,Tinaguillo דרום אמריקה: מנהרות
(SL) נקבה - עד 6.0 ס"מ
(SL) זכר - עד 5.5 ס"מ
מ-60 ס"מ
18 - 27°C
5.5 - 7.8
2 - 18
  תנאיי מים נוספים
חצץ . בקוטר קטן (2 - 3 מ"מ) , ללא חלקים או פינות חדים . קורידורס כל הזמן נוגע בחצץ ושפם
. שלו יכולים בקלות להפגע מגבולות חדים של החצץ
צמחים . אוהב אקווריומים עם הרבה צמחים ביניהם הוא יכול להסתתר , אך חייבים להיות מקומות
. רבים עם גישה חופשייה לחצץ
. גזעי עץ
באקווריום יש להקפיד לגישה פנויה לפני המים כמלבד נשימה רגילה דרך הזימים לקורידורסים
. קיימת גם נשימת מעי והם צריכים מידי פעם לבלוע אוויר
עיצוב האקווריום
. דג להקה . מרגיש הרבה יותר טוב בלהקות גדולות. באקווריום רצוי לגדל לפחות 4 - 5 פריטים מזוג בין בני מינו
. מסתדר עם רוב הדגים . לא רצוי לגדלם עם ציקלידים אגרסיביים גדולים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי מזון השוקע על הקרקע: יבש , חי , קפוא , מתקונים תזונה
.זיהוי קל יותר במבט מלמעלה - זכר רזה יותר בעיקר בטנו ונקבה עגולה יותר
.בדרך כלל הנקבות גדולות יותר מזכרים
זיהוי בן המינים
:רבייה דומה לשאר הקורידורסים
רביית קורידורסים
.כמות ביצים מנקבה אחת - עד 150
.כמות ביצים המוטלות בבד אחד - 1-5
.גודל ביצה - 1.6-1.8 מ"מ
.דגיג מקבל צבע ומופא של דג בוגר בגיל 10-12 שבועות
רבייה
יש לשים לב שקורידורסים לא סובלים מלח או נחושת במים, לכן כטיפול למחלות שונות אין
.להשתמש במלח או במוצרים הכוללים בתוכם נחושת

.C. ellisae, C. stenocephalus, C. simulatus - מינים דומים
מידע נוסף
תנאיי גידול קורידורסים קישורים נוספים
FishBase
Catalog of Fishes
מקורות מידע
:קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Corydoras/Corydoras septentrionalis.html
קורידורסים אינדקס
ראשי עמוד