שם מדעי
שם נפוץ
 
   Vallisneria americana var. americana
ווליסנריה אמריקנה          
   Vallisneria americana var. biwaensis
ווליסנריה אמריקנה ביבאנסיס          
   Vallisneria gigantea
ווליסנריה גיגנטאה          
   Vallisneria spiralis var. spiralis
ווליסנריה ספירליס          
   Vesicularia dubyana
ג'אווה מוסוס