שם מדעי
שם נפוץ
 
   Utricularia aurea
אוטריקולריה אוראה