שם מדעי
שם נפוץ
 
   Sagittaria platyphylla
סגיטריה פלטיפילה          
   Sagittaria subulata
סגיטריה סובולטה          
   Saururus cernuus
סאורוס צרנוס          
   Sium suave
סיום סואבה          
   Shinnersia rivularis
שינרסיה ריבולריס          
   Spiranthes cernua
ספיראנטס צרנוא