שם מדעי
שם נפוץ
 
   Pistia stratiotes
פיסטיה דטרטיוטס          
   Potamogeton gayi
פוטמוגטון גאיה          
   Potamogeton wrightii
פוטמוגטון ריגטיי