Anubias barteri
Schott
var. nana
(Engler) Crusio (1979)

Anubias barteri var. nana
Araceae משפחה
אנוביאס ננה
Anubias nana Engler (1899)
שמות נוספים
Anubias - בשם אל מצריים עתיקה
אנוביס

nana - ננסי
אטימולוגיה
5 - 15 sm. 5 - 20 sm. קמרון
22 - 28°C 6.6 - 7.8 4 - 14°
קדמי בינוני , נמוך נמוכה, בינונית
. אנוביאס נפוץ מאוד, קל לגידול
.לא מומלץ אור חזק
צומח די איטי. השורשים חייבים להיות מעט מעל החצץ , אם הם עמוק בחצץ הצמיחה גרועה יותר והשורשים נרקבים. ניתן אף להשאיר צמח מעל חצץ או באקווריום ללא
. חצץ. ניתן גם לחזק את הצמח לגזע עץ
הערות
מתפשת לצדדים מהגבעול המרכזי. ניתן
. לחתוך ענף צדדי להשתילו מחדש
צורת ריבוי ושתילה