.באינדקס הזה תוכלו למצוא שם מדעי של הדג לפי השם העממי שלו
.לפי השם המדעי ניתן לבצע חיפוש בספרים ובאינטרנט לצורך קבלת מידע על דג מסוים
שימו לב שגם השם המדעי לעיתים משתנה לכן יש לבצע חיפוש על כל שם נוסף שרשום
. בפרופיל הדג