שם מדעי
שם נפוץ
 
   Xenagoniates bondi
   טטרה זכוכית ארוכת-סנפיר
   Xenentodon cancila
   מחט
   Xenomystus nigri  
   סכין אפריקני
   Xenopterus naritus  
   אבו נפחא נחושתי
   Xiphophorus hellerii  
   סיפן
   Xiphophorus maculatus  
   פלטי