שם מדעי
שם נפוץ
 
   Ictiobus cyprinellus  
  
   Inpaichthys kerri  
   טטרה קיסרית כחולה
   Iodotropheus sprengerae  
   ראסטי
   Iriatherina werneri  
   קשת סנפירי נוצה