שם מדעי
שם נפוץ
 
   Farlowella acus  
   פרלוואלה
   Farlowella gracilis  
   פרלוואלה