שם מדעי
שם נפוץ
 
   Danio albolineatus  
   פסוסית הצדף
   Danio kerri  
   דניו כחול
   Danio nigrofasciatus  
   דניו ננסי
   Danio rerio  
   פסוסית הזברה
   Dasyloricaria filamentosa  
   זנב מצליף
   Devario malabaricus  
   דניו ענק
   Dianema urostriatum  
   דיאנמה מפוספסת זנב
   Dicrossus  
   דיקרוסוס
   Dimidiochromis compressiceps  
   נושך העיניים ממלאווי
   Distocyclus conirostris  
   סכין צהוב
   Divandu albimarginatus  
   דיוונדו אלבימרגינטוס