שם מדעי
שם נפוץ
 
   Cairnsichthys rhombosomoides
  
   Callichthys callichthys
   חתול משוריין
   Campylomormyrus cassaicus  
   פיל אנגולי
   Capoeta damascina  
   חפף ישראלי
   Carassius auratus auratus  
   דג זהב
   Carassius carassius  
  
   Carinotetraodon lorteti  
   אבו נפחא אדום כרס
   Carnegiella marthae  
   גרזן שחור כנף
   Carnegiella myersi  
   גרזן ננסי
   Carnegiella strigata  
   גרזן משויש
   Catla catla  
  
   Catoprion mento  
   פיראנה מנטו
   Catostomus catostomus catostomus  
   מוצץ ארוך חוטם
   Chalceus macrolepidotus  
   קלזיוס ורוד-זנב
   Chalinochromis popelini  
  
   Channa argus argus  
   ראש נחש מנומר
   Channa micropeltes  
   ראש נחש אדום
   Channa striata  
   ראש נחש שברון
   Characidium fasciatum  
  
   Chelonodon patoca  
   אבו נפחא נקודות חלב
   Chilatherina  
  
   Chilodus punctatus  
   ניצב-ראש נקוד
   Chitala ornata  
   סכין ליצן
   Cichlasoma bimaculatum  
   ציקליד שתי נקודות
   Cichlasoma salvini  
   סלוויני
   Clarias gariepinus  
   שפמנון מצוי
   Cleithracara maronii  
   מרוני
   Coius microlepis  
   נמר סיאמי
   Coius quadrifasciatus  
   נמר רב פסים
   Colisa lalia  
   גורמי ננסי
   Colossoma macropomum  
   פאקו שחור
   Copadichromis borleyi  
   בורלאי אדום סנפיר
   Copella arnoldi  
   טטרה משפריצה
   Corydoras  
   קורידורסים
   Crossocheilus oblongus  
   שועל מעופף סיאמי
   Crossocheilus siamensis  
   אוכל אצות סיאמי
   Ctenopharyngodon idella  
   אמור
   Ctenopoma acutirostre
   קטנופומה נמר
   Curimatopsis macrolepis  
   קורימטה מבריקת קשקשים
   Cyathopharynx furcifer  
   פוציפר
   Cynotilapia afra  
   אפרה
   Cyphocharax spilurus  
   קורימטה נקודת יהלום
   Cyphotilapia frontosa  
   פרונטוזה
   Cyprichromis leptosoma  
  
   Cyprinella lutrensis  
   נוטרופיס בורק אדום
   Cyprinodon macularius  
   כלבלב מדברי
   Cyprinus carpio carpio  
   קרפיון מצוי
   Cyrtocara moorii  
   מורי דולפין