שם מדעי
שם נפוץ
 
   Badis badis
   באדיס
   Bagrichthys hypselopterus
   חתול רומח שחור
   Balantiocheilos melanopterus
   כריש כסף
   Barbichthys laevis  
   כריש מוצץ
   Barbus  
   ברבוס
   Bario steindachneri  
   בריו מוכתם זנב
   Baryancistrus demantoides  
   L-200 פלקו
   Batrachomoeus trispinosus  
   דג אבן
   Bathyaethiops breuseghemi  
  
   Beaufortia kweichowensis  
   בינון פרפר
   Bedotia geayi  
   קשת מדגסקרית
   Belontia signata  
   גן עדן זנב-מסרק
   Betta  
   דגי קרב
   Biotodoma cupido  
   קופידון ציקליד
   Biotoecus opercularis  
   ביאוטואקוס
   Botia  
   בוטיות
   Brachygobius doriae  
   גובי דבורה דוריאה
   Bryconaethiops boulengeri  
  
   Bunocephalus coracoideus