למפרולוגוסים

(Cichlidae) קבוצת דגים ממשפחת אמנוניים
:הקבוצה כוללת 4 סוגי דגים
Altolamprologus Poll, 1986
Lamprologus Schilthuis, 1891
Lepidiolamprologus Pellegrin, 1904
Neolamprologus Colombe & Allgayer, 1985


מוצא : אפריקה. מרבית הלמפרולוגוסים חיים באגם טנגניקה ועוד כמה מינים חיים
.(בנהרות (מערכת נהר קונגו


מידע כללי : להיום ידוע על כ-65 מינים מתוארים של דגים מקבוצת למפרולוגוסים. לחלק גדול מהמינים קיימים הרבה מאוד מגווני צבע וצורות גאוגרפיות. מפעם לפעם מתבצעות רביזיות של הקבוצה . עד אמצע שנות השמונים כל הדגים היו שייכים לסוג
מצאו (Colombe) וקולומבה (Allgayer) אלגאייר .(Lamprologus) למפרולוגוס
הבדלים במבנה של עצמות הגלגלת , הסופראאורביטליות והלסת ובקמות הקשקשים
. לאורך הגוף. הם מחדש חלקו את הלמפרולוגוסים לסוגים שונים
עשה רביזיה משלו ושינה הרבה דברים בעבודת אלגאייר (Poll) בשנת 1986 פול
. בשנת 1997 (Stiassny) וקולומבה. רביזיה האחרונה בוצעה על ידי ד"ר סצ'אסני
. אינדקס למפרולוגוסים בישראקווריום מבוסס על הרביזיה של ד"ר סצ'אסני

קבוצת הלמפרולוגוסים כוללת 4 סוגים וקבוצה "למפרולוגוס" בה נמצאים מינים שלא
: שייכים לאף אחד מהסוגים
("Lamprologus") "למפרולוגוס"
קבוצת "אם" של כל הלמפרולוגוסים. כעת משאירים בה או מעבירים עליה את הדגים
. שלא מתאימים מסיבה כלשהי לאף אחד מהסוגים
(Altolamprologus) אלטולמפרולוגוס
דגים עם גוף גבוה ודק יחסית . יחס אורך לגובה = 1 : 2.7-2.5 בהשוואה ל 1 : 4.0-3.3 .Lamprologus, Lepidiolamprologus, Neolamprologus אצל
(Lamprologus) למפרולוגוס
דגים שחיים בנהרות ולא באגם טנגניקה
(Lepidiolamprologus) לפידיולמפרולוגוס
לדגים מסוג הזה יש יותר מ-60 קשקשים בקו האמצע לעומת לא יותר מ-40 אצל
ד"ר סצ'אסני היכניסה לסוג הזה .Lamprologus ו Neolamprologus דגים מסוגי
גם מספר דגים עם כמות הקשקשים פחותה מ-60 , אך עם מבנה של הלסת דומה
. לכל הלפידיולמפרולוגוסים
(Neolamprologus) נאולמפרולוגוס
ההבדל בין נאולמפרולוגוסים והלפידיולמפרולוגוסים תואר למעלה. ההבדל בין נאולמפרולוגוסים והלמפרולוגוסים - לנאולמפרולוגוסים אין קשקשים בחלקו העליון של
. הראש ובאזורים התחתונים של הבטן והחזה

לכ-30 ס"מ ויותר (N. multifasciatus) גודל של הלמפרולוגוסים נע בין 3 - 4 ס"מ
, חלקם טורפים וחלקם אוכלים פלנקטון , חלזונות וכדומה.(L. profundicola)
.אוכל מזון צמחוני N. moorii
.למפרולוגוסים ניתן לפגוש באגם בעומק עד 200 מטרים
חלקם בונים משפחה מונוגמית (זכר ונקבה) ויכולים להרוג באקווריום דגים נוספים וחלקם בונים משפחה פוליגמית (מספר נקבות לזכר אחד), בנוסף חלק
. מהלמפרולוגוסים מקבוצה "בריצ'ארדי - פולצ'ר" מתאספים ללהקות גדולות

תנאיי גידול : חלק מהלמפרולוגוסים הם דגים מאוד רגישים לתנאי מים וסובלים אם
יכול למות לאחר N. tretocephalus מעבירים אותם למים אם תנאים שונים. למשל
עברה פשותה לאקווריום אחר או לאחר החלפה גדולה של המים אם שינוי פרמטרי
די חזק וכמעט ולא מרגישים שום שינוי בהתנהגותו N. brichardiמים. מצד שני
.והרגשתו לאחר שינויי של תנאיי המים
קבוצה של למפרולוגוסים קטנים קשורה בחייהם לקונכיות ונקראת "למפרולוגוסי צדף". חלקם חיים בקונכיות וחלקם צריכים אותם רק בזמן הרבייה כדי להטיל בהן ביצים. באקווריום ניתן להשתמש , Neothauma בטבע הם משתמשים בקונכיות מסוג בקונכיות של אמפולריות או דברים דומים. רצוי שהקוטר של קונכיה יהיה כ- 6 - 5 ס"מ. דגים בדרך כלל מזיזים את הקונכיות איך שנוח להם, לפעמים נבנה איזה מין "כפר" מקונכיות. ברוב המקרים הנקבות נמצאות ליד הקונכיות והזכר שומר על כל האזור. אם פתעום נעלמת איזה נקבה, ברוב המקרים זה אומר שהיא היטילה את הביצים ונכנסה
. לתוך הקונכיה לטפל בהן
.חלק אחר של הלמפרולוגוסים דורשים הרבה אבנים , גם שטוחות וגם מערות צרות
T : 22 - 28° C ; dH : 8 - 20° ; KH : 8 - 20° ; pH : 7.8 - 9.0 : תנאי המים
.אוהבים מים נקיים והחלפות מים סדירות
.אוכל רוב סוגי מזון

זיהוי מיני : לחלק מהלמפרולוגוסים יש הבדל ניכר בגודל בין זכר לנקבה, אך למרביתם ההבדל היחידי - צורת הפפילה הגניטלית. אצל נקבות היא גדולה יותר ולרוב גם עגולה
.יותר

רבייה : רבייה באקווריום קיבוצי או באקווריום נפרד לאחר שנבנת משפחה טובה. חלקם צריכים קונכיות כמקום לרבייה, חלקם מטילים את הביצים על האבן, חלקם במערות צרות בין האבנים או בקדים. הנקבה שומרת על הביצים ועל הדגיגים וזכר שומר על האזור כולו. בדרך כלל בזמן הרבייה מאוד אגרסיביים וטריטוריאליים. לחלק מהלמפרולוגוסים מקבוצה "בריצ'ארדי - פולצ'ר" דגים צעירים עוזרים לטפל בדגיגים קטנים ויוצרת מין משפחה גדולה עם דגים של כמה דורות. חלק מהלמפרולוגוסים מטפלים בדגיגים רק כמה שבועות הראשונים ואז יכולים לתקוף ואף לאכול אותם. תלוי בטמפרטורת המים הביצים בוקעות לאחר כ - 3 - 4 ימים ובעוד כ - 7 - 5 ימים הדגיגים
. מתחילים לשחות. אוכל התחלתי - ארטמיה ואינפוזוריות