Epiplatys chevalieri
(Pellegrin, 1904)


Aplocheilidae - נאוויתיים משפחה
Aplocheilinae תת-משפחה
אפיפלטוס צ'אבליארי
פאנצ'קס אביר
Chevalier's epiplatys
Haplochilus chevalieri Pellegrin, 1904
Aplocheilus chevalieri (Pellegrin, 1904)
Panchax chevalieri (Pellegrin, 1904)
Epiplatys chevalieri nigricans
(Boulenger, 1913)
Haplochilus nigricans Boulenger, 1913
Epiplatys nigricans (Boulenger, 1913)
Panchax nigricans (Boulenger, 1913)
שמות נוספים
Epiplatys (יווני) :
epi : פנים , קידמי , מעל
platys : חלק שטוח , משטח

chevalieri :
אטימולוגיה
מ-30 ס"ם עד 6.0 ס"ם מרכז אפריקה : נהרות קונגו ואובנגוי
23 - 28°C 6.5 - 7.5 6 - 14
דג קשה לגידול. באקווריום חי מספר שנים
באקווריום משתדל להיות קרוב לפני המים. מסתדר אם דגים אחרים , אך יכול להיות גם די
. אגרסיבי, בעיקר תוך מיני
תזונה : אוכל רוב סוגי מזון. בקושי מתרגל לאכול
. מזון יבש
רבייה : ההטלה בין הצמחים, בדרך כלל בין הצמחים צפים. לפקיעת ביצים לא נדרשת תקופת יובש. הביצים בוקעות לאחר כ18 - 21 ימים
- בטמפרטורת המים כ-24 מעלות. מזון התחלתי
. ארטמיה
הערות