Epalzeorhynchos bicolor
(Smith, 1931)


Cyprinidae - קרפיונים משפחה
אפלצאורינצ'וס ביקולור
כריש ביקולור
Redtail sharkminnow
Redtail sharkminnow
Redtailed black shark
Red-tailed labeo
Labeo bicolor Smith, 1931
שמות נוספים
Epalzeorhynchos (יווני) :
epalzes : מרפא
rhyngchos : חרטום, אף

bicolor : שני צבעים
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 14.0 ס"ם אסיה : נהר צ'או פראיה בתאילנד
22 - 27°C 6.5 - 7.5 4 - 14
דג פעיל מאוד, יכול להציק דגים אחרים. לציין שמרגיש הרבה יותר טוב בלהקה, לכן רצוי לגדל אותו בקבוצה של לפחות 4 - 5 דגים. בין הדגים לעיתים מתפרצות קרבות, אך לרוב ללא פגיעה ממשית. אם אין קבוצת דגים האלה ודג נמצא באקווריום בודד, עלול להתחיל לתקוף דגים אחרים. אם יש שניים או שלושה דגים, יש הרבה קרבות ביניהם , אך בקבוצת דגים 4 - 5 ויותר
. הקרבות נפסקות ומופיעה התנהגות יאררכית
לא אוהב אור חזק, משתדל להמצא במקומות עם
. צל
תזונה : בטבע מזון העיקרי - אצות . באקווריום עקב קלות הסגת מזון "בשרי" ברצון אוכל אותו ולעיתים משמין יותר מידי. אם לתת פחות מזון
. בשרי", יכול לחסל רוב האצות באקווריום"
זיהוי מינים : זכר רזה יותר וסנפיר הגב שלו מעט
. גבוה יותר
. רבייה : קשה, לרוב לאחר הזרקות הורמונליות
. קיימת צורה אלבינוטית
הערות