Betta splendens


  זכר

  נקבה  זכר

  נקבה  זכר

  זכר

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
B. splendens קבוצה
Betta splendens Regan, 1910 שם מדעי
Regan, C. T.
The Asiatic fishes of the family Anabantidae.
Proc. Zool. Soc. Lond. 767-787, 1910.
הכרות ראשונה
דג קרב
Siamese fighting fish
Betta splendens abbreviata Blanc, 1963
Micracanthus marchei Sauvage, 1879
שמות נוספים
Betta : לדגים האלה "ikan bettah" נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים

splendens : נהדר, מבריק
אטימולוגיה
אסיה
(SL) עד 8.0 ס"ם
מ-30 ס"מ
21 - 30°C
6.0 - 8.0
2 - 18
  תנאיי מים נוספים
.צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס עיצוב האקווריום
.שני זכרים אינם יכולים לחיות באקווריום אחד. מהר מאוד מתחילים הקרבות ביניהם מזוג בין בני מינו
.לא אוהב שכנים פעילים מידי שותפים לאקווריום
.אוכל רוב סוגי המזון תזונה
סנפירי זכר ארוכים יותר, בנוסף לנקבה יש "פטמית לבנה" - בליטה לבנה בין סנפירי הגחון

.זיהוי בין המינים
זיהוי בין המינים
.שייך לדגי קרב הבונים קן בועות
זכר בונה קן בועות מעל פני המים. רצוי לסים צמח ריצ'יה לתוך האקווריום ואז קן בועות שמעורב עם ריצ'יה הוא חזק יותר. זכר שמוכן לרבייה קורא לנקבה ומחזר אחריה. ההטלה מתבצעת בזמן החיבוק של הנקבה על ידי זכר. כל הביצים שנקבה מטילה הם אוספים לתוך הקן בועות (עד 500 ביצים) . לאחר הטלת הביצים יש להוציא את הנקבה מהאקווריום, כי זכר יכול להרוג אותה. זכר מטפל בביצים ובדגיגים ומתקן את הקן. ביצים בוקעות לאחר כ-36 - 20 שעות. ימים ראשונים דגיגים נמצאים תלויים בין בועות בקן ובעוד כ-5 - 3 ימים דגיגים מתחילים לשחות. לאחר שהדגיגים מתפזרים בכל האקווריום יש להוציא ממנו גם את הזכר

.רביית דגי קרב הבונים קן בועות
רבייה
רוב המוחלט של דגי קרב סיאמיים מגיים מרבייה בחוות ולא מהטבע. קיימות הרבה מאוד ווריאציות צבעוניות ושל צורות הזנב מידע נוסף
.תנאיי גידול דגי קרב קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Betta/Betta splendens.html
דגי קרב אינדקס
ראשי עמוד