Axelrodia lindeae
Géry, 1973


Characidae - חריתיים משפחה
Incertae sedis תת-משפחה
טטרה לינדי שמות נוספים
Axelrodia : Axelrod לכבוד ד"ר

lindeae :
אטימולוגיה
מ-40 ס"ם עד 3.0 ס"ם דרום אמריקה : נהרות קורונמבה ומדאירה בברזיל
22 - 26°C 5.5 - 7.4 2 - 10
. דג קבוצתי, מרגיש טוב רק בלהקה
מסתדר עם דגים שקטים, לא טוב להחזיק אותו עם
. ציקלידים או עם דגים גדולים אחרים
. אוהב אקווריום עם הרבה צמחים
. אוכל רוב סוגי מזון
הערות