Archocentrus altoflavus


  זכר

  נקבה

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Cichlasomatinae תת-משפחה
Archocentrus altoflavus (Günther, 1867) שם מדעי
הכרות ראשונה
ארכוצנטרוס אלטופלבוס
Cryptoheros altoflavus Allgayer, 2001
שמות נוספים
Archocentrus (יווני):
archo: פי-הטבעת
kentron: עוקץ

altoflavus (.לטין):
altus: גבוה
flavus: צהוב
אטימולוגיה
.מרכז אמריקה: נהר קנברל
(SL) זכר - עד 12.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 10 ס"מ
מ-60 ס"מ
22 - 32°C
6.8 - 8.0
6 - 20
  תנאיי מים נוספים
. רצוי לשים מספר אבנים שטוחות עגולות וגם קד כלשהו בטור מקום מסתור ומקום לרבייה
. חפור בחצץ ועלול לעקור את הצמחים , ניתן להשתיל את הצמחים בתוך הקדים
חצץ - ניתן גם ללא חצץ , אם משתמשים בחצץ , יש לדאוג שהוא יהיה ללא חלקים חדים. דג חופר הרבה
. בחצץ ועלול להפגע מהפינות החדות
עיצוב האקווריום
דג אגרסיבי , דגים צעירים יכולים להיות באקווריום אחד , אך אם התבגרותם מתחילות הקרבות ותפיסת הטריטוריה. קשה לגדל באקווריום יותר מזוג אחד. יש סיכוי שגם זכר ונקבה לא יסתדרו ביניהם. במקרה כזה ניתן להחליף אחד מהדגים או להשאיר לכשבוע ימים באקווריום את הדג החלש יותר לבדו ורק אז
. להחזיר לאקווריום את הדג השני
מזוג בין בני מינו
דג אגרסיבי וטריטוריאלי. עלול לתקוף את הדגים האחרים. כששומר על המקום שלו , יכול לתקוף גם את
. הדגים הגדולים ממנו. עלול להרוג את הדגים הקטנים
שותפים לאקווריום
. דג טורף
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
. אוכל גם את הדגים הקטנים , שיכול להכניסם לפה
תזונה
.לנקבה על סנפיר הגב יש כמה כתמים שחורים עם פס צהוב מסביבם זיהוי בן המינים
. רבייה קלה
בונה משפחה מונוגאמית - זכר ונקבה. מומלץ להתחיל לגדל קבוצת של 5 - 6 דגים צעירים ולהמתין עד
. שהתבצר זוג ויתחיל בהכנות לרבייה. אז אפשר לבודד את הזוג הנבחר
נקבה מטילה עד 500 ביצים על מצע שטוח , בדרך כלל אבן שטוחה. בטמפרטורת 28 מעלות הביצים בוקעות לאחר כ- 50 - 38 שעות ולאחר עוד כ-5 - 4 ימים הדגיגים מתחילים לשחות. מזון התחלתי
. לדגיגים - נאופלי ארטמיה או מזון אחר המתאים לדגיגים. שני ההורים מתפלים היטב בביצים ובדגיגים
. חלק מהאקווריומיסטים מפרידים את הדגיגים מההוריהם לאחר שהם מתחילים לשחות ולאכול אקטיבי
. לציין שהטלות הראשונות לעיתים אינן מוצלחות וההורים אוכלים את הביצים
יש מספר סיבות לכך - הזכרים בדרך כלל מתבגרים מאוחר יותר מהנקבות , לכן כשהדגים מתחילים להתרבות בגיל צעיר , בהטלות הראשונות אין הזכר יכול להפרות את הביצים , לכן הן נאכלות זמן קצר יחסית לאחר ההטלה. סיבה נוספת - זוג לא טוב והדגים לא מסתדרים טוב ביניהם. עוד סיבה - סרטס חיצוני כלשהו (דגים גדולים אחרים באקווריום , הסתקלות שכיחה לדגים השומרים על הביצים , רעש בחדר בו נמצא האקווריום ועוד). במיקרים החוזרים של אכילת הביצים ניתן לקחת את האבן עם הביצים מההורים ולנסות לטפל בביצים ובלארוות לבד במיכל נפרד ועם אבן אוויר הנמצא קרוב לביצים. כמו כן יש
.לדאוג להוציא את הביצים הלבנות הנפגעות מפונגוס
. מתבגרים בגיל 6 - 4 חודשים
רבייה
  מידע נוסף
  קישורים נוספים
:קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/FishIndex/Archocentrus altoflavus.html