Corydoras albolineatus


Actinopterygii מחלקה
Siluriformes - דגי חתול סדרה
Callichthyidae משפחה
Corydoras albolineatus Knaack, 2004 שם מדעי
Knaack, J.
Beschreibung von sechs neuen Arten der Gattung Corydoras La Cépède, 1803 (Teleostei: Siluriformes: Callichthyidae).
Zool. Abh., Staat. Mus. Tierk. Dresden v. 54: 55-105. , 2004
הכרות ראשונה
קורידורס אלבולינאטוס
Corydoras sp. C 56
שמות נוספים
Corydoras :
cory : קסדה
doras : עור
עקב שורות כפולות של לוחיות בצידי גוף

albolineatus (.לטין) :
albo : לבן
lineatus : פס
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : ברזיל
(SL) נקבה - עד 6.0 ס"מ
(SL) זכר - עד 5.5 ס"מ
מ-50 ס"מ
20 - 27°C
. יכול לחיות גם בטמפרטורות 28 - 30 מעלות , אך עדיף יותר טמפרטורות נמוכות מ-26 מעלות
. בטמפרטורות גבוהות , אורך החיים יורד
5.5 - 7.5
2 - 18
  תנאיי מים נוספים
חצץ . בקוטר קטן (2 - 3 מ"מ) , ללא חלקים או פינות חדים . קורידורס כל הזמן נוגע בחצץ ושפם
. שלו יכולים בקלות להפגע מגבולות חדים של החצץ
צמחים . אוהב אקווריומים עם הרבה צמחים ביניהם הוא יכול להסתתר , אך חייבים להיות מקומות
. רבים עם גישה חופשייה לחצץ
. גזעי עץ
באקווריום יש להקפיד לגישה פנויה לפני המים כמלבד נשימה רגילה דרך הזימים לקורידורסים
. קיימת גם נשימת מעי והם צריכים מידי פעם לבלוע אוויר
עיצוב האקווריום
. דג להקה . מרגיש הרבה יותר טוב בלהקות גדולות. באקווריום רצוי לגדל לפחות 4 - 5 פריטים מזוג בין בני מינו
. מסתדר עם רוב הדגים . לא רצוי לגדלם עם ציקלידים אגרסיביים גדולים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי מזון השוקע על הקרקע: יבש , חי , קפוא , מתקונים תזונה
. זיהוי קל יותר במבט מלמעלה - זכר רזה יותר בעיקר בטנו ונקבה עגולה יותר
. בדרך כלל הנקבות גדולות יותר מהזכרים
זיהוי בן המינים
:רבייה דומה לשאר הקורידורסים
רביית קורידורסים
רבייה
יש לשים לב שקורידורסים לא סובלים מלח או נחושת במים , לכן כטיפול למחלות שונות אין
. להשתמש במלח או במוצרים הכוללים בתוכם נחושת

.C. polystictus, C. xinguensis - מינים דומים
מידע נוסף
תנאיי גידול קורידורסים קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Corydoras/Corydoras albolineatus.html
קורידורסים אינדקס
ראשי עמוד