Corydoras adolfoi


  Photo Y. Oksman

   Photo Y. Oksman

   Photo Y. Oksman

דגיג       Photo Y. Oksman

Actinopterygii מחלקה
Siluriformes - דגי חתול סדרה
Callichthyidae משפחה
Corydoras adolfoi Burgess, 1982 שם מדעי
Burgess, W. E.
Corydoras adolfoi, a new species of catfish (Siluriformes, Callichthyidae) from the upper Rio Negro, Brazil, near Sao Gabriel da Cachoeira.
Trop. Fish Hobby. v. 30 (no. 7): 15-16. , 1982
הכרות ראשונה
קורידורס אדולפוי
Adolf's catfish
שמות נוספים
Corydoras :
cory : קסדה
doras : עור
עקב שורות כפולות של לוחיות בצידי גוף

adolfoi : יצרן דגים מברזיל Adolfo Schwartz לכבוד
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : נהר ריו-נגרו בברזיל
(SL) נקבה - עד 5.0 ס"מ
(SL) זכר - עד 4.0 ס"מ
מ-50 ס"מ
20 - 27°C
. יכול לחיות גם בטמפרטורות 28 - 30 מעלות , אך עדיף יותר טמפרטורות נמוכות מ-26 מעלות
. בטמפרטורות גבוהות , אורך החיים יורד
6.2 - 7.8
2 - 18
  תנאיי מים נוספים
חצץ . בקוטר קטן (2 - 3 מ"מ) , ללא חלקים או פינות חדים . קורידורס כל הזמן נוגע בחצץ ושפם
. שלו יכולים בקלות להפגע מגבולות חדים של החצץ
צמחים . אוהב אקווריומים עם הרבה צמחים ביניהם הוא יכול להסתתר , אך חייבים להיות מקומות
. רבים עם גישה חופשייה לחצץ
. גזעי עץ
באקווריום יש להקפיד לגישה פנויה לפני המים כמלבד נשימה רגילה דרך הזימים לקורידורסים
. קיימת גם נשימת מעי והם צריכים מידי פעם לבלוע אוויר
עיצוב האקווריום
. דג להקה . מרגיש הרבה יותר טוב בלהקות גדולות. באקווריום רצוי לגדל לפחות 4 - 5 פריטים מזוג בין בני מינו
. מסתדר עם רוב הדגים . לא רצוי לגדלם עם ציקלידים אגרסיביים גדולים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי מזון השוקע על הקרקע: יבש , חי , קפוא , מתקונים תזונה
. זיהוי קל יותר במבט מלמעלה - זכר רזה יותר בעיקר בטנו ונקבה עגולה יותר
. בדרך כלל הנקבות גדולות יותר מזכרים
זיהוי בן המינים
אפשר לשים לרבייה זכר או שני זכרים ונקבה ששבוע - שבועיים קודם רבייה נמצאו באקווריומים
. נפרדים או אפשר לשים לרבייה קבוצה של הדגים
, (לזירוז הרבייה עוזרים מתן תזונה מגוונת (רצוי מזון חי - טוביפיקס , תולעי דם , אנכיטראוסים
. החלפות מים שחיחות והורדת הטמפרטורת המים בכ-2 - 3 מעלות
. תנאיי מים - טמפרטורה 23 - 26 מעלות , חומציות 6.5 - 7.5 , קשיות - 2 - 10
לרבייה מספיק מיכל בגודל 20 - 30 ליטרים לזוג או 50 - 60 ליטרים ללהקה
מאבזור יש לשים פילטר ספוג ואבן אביר. צמחים רצויים כגון ג'ווה מוסוס וגם צמחים עם עלים
. (רחבים יחסית (קריפטוקורינות, מיקרוסורום, אנוביות
. רבייה רגילה לקורידורסים : תנאיי גידול קורידורסים
ההטלה העיקרית בתוך הג'ווה מוסוס, חלק קטן מהביצים מפוזר גם בכל האקווריום על הריצפה ועל הזכוכית. כמות הביצים שמטילה נקבה אחד - עד 30. הביצים בוקעות לאחר כ- 5 - 4 ימים ולאחר עוד
כ- 3 - 2 ימים הדגיגים מתחילים לשחות. מזון התחלתי לדגיגים - נאופלי ארטמיה , נמטודות , כל
. מזון שוקע אחר המתאים לדגיגים
לציין שבדרך כלל דגים הבוגרים לא אוכלים את הביצים , אך בכל זאת רצוי להוציא אותם לאקווריום אחר או להוציא את הביצים למיכל אחר ולעלות את הטמפרטורת המים לכ - 28 - 29 מעלות כדי
. שהביצים יבקעו מהר יותר
רבייה
יש לשים לב שקורידורסים לא סובלים מלח או נחושת במים , לכן כטיפול למחלות שונות אין
. להשתמש במלח או במוצרים הכוללים בתוכם נחושת

ההבדלים - לדופליקראוס הפס השחור על הגב עבה יותר וגבול . C. duplicareus דומה מאוד ל
. של סנפיר החזה לא חלק
ההבדלים - אדולפוי קטן יותר וראש עגול יותר לעומת ראש מאורך . C. imitator כמו כן דומה ל
. יותר אצל אימיטטור
ההבדלים - לאדולפוי צבע על הראש כתום יותר לעומת צבע זהב אצל . C. burgessi דומה ל
. בורגזי . כמו כן סנפיר הגב אצל בורגזי כולו שחור , אצל אדולפוי רק בסיסו שחור
מידע נוסף
תנאיי גידול קורידורסים
דיון בפורום
Adolfo's Corydoras
קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Corydoras/Corydoras adolfoi.html
קורידורסים אינדקס
ראשי עמוד