בוטיות
Botia almorhae Botia almorhae
Botia birdi Botia birdi
Botia dario Botia dario
Botia histrionica Botia histrionica
Botia kubotai Botia kubotai
Botia macrolineata
Botia striata Botia striata
Chromobotia macracanthus Botia macracanthus
Leptobotia elongata
Leptobotia flavolineata
Leptobotia guiliensis
Leptobotia hengyangensis
Leptobotia orientalis
Leptobotia pellegrini
Leptobotia posterodorsalis
Leptobotia rubrilabris
Leptobotia taeniops
Leptobotia tchangi
Leptobotia tientainensis
Leptobotia zebra
Parabotia banarescui
Parabotia bimaculata
Parabotia dubia
Parabotia fasciata
Parabotia lijangensis
Parabotia maculosa
Sinibotia longiventralis Sinibotia longiventralis
Sinibotia pulchra Sinibotia pulchra
Sinibotia reevesae
Sinibotia robusta Sinibotia robusta
Sinibotia superciliaris Sinibotia superciliaris
Syncrossus beauforti Syncrossus beauforti
Syncrossus berdmorei Syncrossus berdmorei
Syncrossus helodes Syncrossus helodes
Syncrossus hymenophysa Syncrossus hymenophysa
Syncrossus reversa Syncrossus reversa
Yasuhikotakia caudipunctata Yasuhikotakia caudipunctata
Yasuhikotakia eos Yasuhikotakia eos
Yasuhikotakia lecontei Yasuhikotakia lecontei
Yasuhikotakia longidorsalis Yasuhikotakia longidorsalis
Yasuhikotakia modesta Yasuhikotakia modesta
Yasuhikotakia morleti Yasuhikotakia morleti
Yasuhikotakia nigrolineata Yasuhikotakia nigrolineata
Yasuhikotakia sidthimunki Yasuhikotakia sidthimunki
Yasuhikotakia splendida Yasuhikotakia splendida