Chromobotia macracanthus

לחץ להגדלה
  Photo JJPhoto


לחץ להגדלה
  Photo JJPhoto
לחץ להגדלה
  Photo JJPhoto

Actinopterygii מחלקה
Cypriniformes סדרה
Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
Chromobotia macracanthus (Bleeker, 1852) שם מדעי
הכרות ראשונה
כרומובוטיה מקרקנטוס
בוטיה ליצן
בוטיה מוקיוני
בינון מוקיוני
ליצן
Clown loach
Tiger Botia
Cobitis macracanthus Bleeker, 1852
Botia macracantha (Bleeker, 1852)
שמות נוספים
Chromobotia:

macracanthus:
אטימולוגיה
.אסיה: אינדונזיה - סומטרה ובורנאו
(SL) עד 30 ס"מ
מ-120 ס"מ
22 - 28°C
6.0 - 7.8
2 - 18
.מים נקיים מחנקנים ואשירים בחמצן תנאיי מים נוספים
.מקומות מסתור רבים, אבנים, צינורות, מערות
.מספיק מקום פנוי לשחייה בקבוצה
עיצוב האקווריום
.דג להקה. מרגיש הרבה יותר טוב אם באקווריום קבוצה יותר מ-4-5 פריטים מזוג בין בני מינו
.לא אגרסיבי מידי, אך יכול להטריד דגים איטיים
.עלול לאכול דגים קטנים
שותפים לאקווריום
.אוכל רוב סוגי מזון תזונה
אין הבדל משמעותי בין זכר ונקבה (ניתן להבדיל בעזרת ה"חליבה"). לציין גם שקיימים דיווחים על
.שינוי מין
זיהוי בן המינים
.רבייה באקווריום מקרית ונדירה
.מרבים באזרת זריכות הורמונליות
רבייה
.משמיע קולות

.פעיל גם במשך היום וגם במשך הלילה

נדבק בקלות יחסית באיכטיופטיריוז (נקודות לבנות) - אחד מהסיבות לתמותה גבוהה בחודשים
.הראשונים לאחר רכישת הדג מהחנויות
מידע נוסף
תנאיי גידול בוטיות קישורים נוספים
:קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Corydoras/Botia macracanthus.html
בוטיות אינדקס
ראשי עמוד