Yasuhikotakia eos
(Taki, 1972)


Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
יאסוחיקוטקיה אוס
Sun loach
Botia eos Taki, 1972
שמות נוספים
Yasuhikotakia :

eos : בשם על יווני
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 11.0 ס"ם אסיה: בנגלדש, תאילנד
22 - 27°C 6.2 - 7.4 4 - 14
.די אגרסיבי, במיוחד כלפי דגים הקטנים ממנו

תנאיי גידול בוטיות
הערות