Botia dario
(Hamilton, 1822)
(Cobitidae (Loaches)) בינוניים משפחה
(Botiinae ) בוטיות תת-משפחה
בוטיה בנגלי
בינון בנגלי
Bengal loach
Queen Loach
Cobitis dario Hamilton, 1822
Botia geto (Hamilton, 1822)
שמות נוספים
Botia : לא ידוע

dario :
אטימולוגיה
מ-100 ס"ם עד 15.0 ס"ם אסיה: הודו, בנגלדש
23 - 27°C 6.5 - 7.5 4 - 14
דג שקט יחסי, מסתדר טוב עם דגים אחרים, אך לסרוגין מתחיל להציק לדגים הקטנים ממנו. אקטיבי בעיקר בערב ובלילה. באקווריום צריכים ליהות מקומות מסתור מאבנים וגזעי עץ, חצץ רך וקטן - מאוד אוהב לחפור בחצץ. צמחים לא צריכים ליהות צפופים כי הוא צריך מרחב פנוי בקרקע. מרגיש טוב ובטוח יותר בקבוצות. מאוד רגיש לזיהום המיים וכימיקליים. מיים צריכים ליהות נקיים עם מקומות
. עם זרימת מים בינונית. אוכל הכל
הערות