Yasuhikotakia caudipunctata
(Taki & Doi, 1995)


Cobitidae - בינוניים משפחה
Botiinae - בוטיות תת-משפחה
יאסוחיקוטקיה קאודיפונקטטה
Botia caudipunctata Taki & Doi, 1995
שמות נוספים
Yasuhikotakia :

caudipunctata (latin) :
caudis : זנב
punctatus : נקודה, כתם
אטימולוגיה
מ-70 ס"ם עד 10.0 ס"ם אסיה, לאוס ותאילנד
23 - 27°C 6.5 - 7.5 4 - 12
דג מאוד טריטוריאלי ותוקף דגים אחרים. לא רצוי לגדל אותו באקווריום כללי עם דגים אחרים, במיוחד קטנים ממנו. יש לדאוג להרבה מקומות
. מסתור

תנאיי גידול בוטיות
הערות