Betta miniopinna
Tan & Tan, 1994


Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Small Fin Fighter שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

miniopinna (לטין) :
minius : אדום
pinna : סנפיר
אטימולוגיה
מ-30 ס"ם עד 3.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה
23 - 28°C 5.8 - 7.2 2 - 8
. רבייה קשה, שייך לדגי קרב הבונים קן מבועות

תנאיי גידול דגי קרב
הערות