Betta macrostoma
Regan, 1910

זכר

נקבה                   Photo by Nonn Panitvong

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Spotfin betta
Peacock Mouthbrooder
Brunei Beauty
Orangecheek Betta
שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

macrostoma (לטין) :
macro : גדול
stoma : פה , לועה
אטימולוגיה
מ-60 ס"ם עד 14.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה
23 - 28°C 6.2 - 7.5 6 - 16
. שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה
לדגים צהירים ולנקבות יש שני פסים לאורך הגוף. זכר בדרך כלל כהה יותר ופסים לאורך הגוף כמעת לא נראים. רגיש מאוד לשינויים בפרמטרי מים. דורש מים נקיים מאוד. נקבה אוספת בהתחלה את הביצים לפה ואז מעבירה אותם במנות קטנות לזכר. הזכר משחרר את הדגיגים לאחר 18 - 20
. ימים

תנאיי גידול דגי קרב
הערות