Betta livida
Ng & Kottelat, 1992Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Jealous Betta
Selangor Red Fighter
שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

livida ( קנאי : (לטין
עקב עיניים ירוקות
אטימולוגיה
מ-30 ס"ם עד 4.0 ס"ם אסיה : סלנגור במלזיה
24 - 28°C 4.5 - 6.0 0 - 6
. שייך לדגי קרב הבונים קן בועות
זכר בונה אותו במערה, צינור או מתחת לעלה רחב. סך הכל נקבה מטילה עד 50 ביצים. זכר די אגרסיבי כלפי נקבה לאחר הרבייה וצריך להוציא אותה מהאקווריום. לזכר סנפירים ארוכים יותר
. וכתם ירוק על הגוף בולט יותר

תנאיי גידול דגי קרב
הערות