Betta enisae
Kottelat, 1995


Photo by Kei Sasaki

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Blue Band Mouthbrooder שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

enisae :
אטימולוגיה
מ-60 ס"ם עד 8.5 ס"ם אסיה : נהר קפואס באינדונזיה
24 - 28°C 5.5 - 6.8 4 - 18
. שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה
זכר יותר גדול עם סנפירים ארוכים יותר ועם שוליים של סנפירי אנלי וזנב בצבע תחלת, שחור
. ולבן
הרבייה מתחילה ביוזמת הנקבה. במשך 2 - 4 שעות רבייה היא משריצה עד 150 ביצים. זכר אוסף אותם לתוך הפה ומחזיק אותם במשך
כ- 10 - 14 ימים. נקבה לפעמים אוספת גם היא ביצים לתוך הפה , אך בדרך כלל במשך יום מעבירה אותם לזכר. דגיגים די גדולים - בערך 1 ס"מ , אך
. מאוד דקים. מזון התחלתי - אינפוזוריות
. מתבגרים בגיל 8 - 9 חודשים

תנאיי גידול דגי קרב
הערות