Betta edithae
Vierke, 1984


זכר


נקבה             Picture: E. Naus, AquaWorld

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Edith's Betta
Edith's Mouthbrooder
שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה
"ikan bettah" קוראים לדגים האלה

edithae : Edith Korthaus לכבוד
אטימולוגיה
מ-40 ס"ם עד 8.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה
24 - 28°C 5.5 - 7.5 4 - 18
. שייך לדגי קרב הדוגרים את הביצים בפה
הזכר דוגר אותם בפה במשך 14 - 20 ימים ואז משחרר את הדגיגים ( 80 - 100 ) , בדרך כלל בערב. הדגיגים הם קטנים ( 4 - 5 מ"מ ). ההשרצה נמשכת עד 4 שעות. נקבה נשארת ליד הזכר יום ראשון ואז עוזבת את המקום. ניתן להחזיק את המין הזה באקווריום קיבוצי עם דגים
. קטנים, טטרות שונות , אך לא שני זכרים

תנאיי גידול דגי קרב
הערות