Betta coccina
Vierke, 1979

זכר                   Photo by Jirapat Chunthapong

נקבה                   Photo by Jirapat Chunthapong

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Macropodinae תת-משפחה
Wine-Red Betta שמות נוספים
Betta : נוצר משם מקורי בתאילנד שתושביה קוראים
"ikan bettah" לדגים האלה

coccina : צבע יין אדום
אטימולוגיה
מ-30 ס"ם עד 5.5 ס"ם אסיה : מלזיה , אינדונזיה
24 - 28°C 4.0 - 6.0 0 - 4
אצל זכרים יש כתם כחול על הגוף , אך הוא יכול להעלם אצל זכרים בוגרים ואז הוא מופיעה רק בזמן קרבות או בתקופת הרבייה. סנפירי נקבה קצרים יותר, בתקופת הרבייה מופיעים פסים
. בהירים על הגוף
אקווריום בגובה לא יותר מ-30 ס"מ, רצוי בגובה מים 10 - 20 ס"מ. זכר בונה קן קטן מבועות . כמות הביצים היא קטנה - 30 - 50 ביצים שבוקעות לאחר 30 - 40 שעות. די קשה להרבות אותם עקב קושי בהווצרות זוג, כבדרך כלל הם
. בונים זוג באצמם ולא בכח

תנאיי גידול דגי קרב
הערותזכר צהיר עם כתם על הגוף