Apistogramma viejita


זוג       Photo Y. Oksman

זכר       Photo Y. Oksmanנקבה       Photo Y. Oksman

נקבה       Photo Y. Oksmanזכר

נקבה

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma viejita Kullander, 1979 שם מדעי
Kullander, S. O.
Species of Apistogramma (Teleostei, Cichlidae) from the Orinoco drainage basin, South America, with descriptions of four new species.
Zool. Scripta v. 8 (no. 1): 69-79. , 1979
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה וויאג'יטה
Viejita dwarf cichlid
שמות נוספים
macmasteri קבוצה
  קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

viejita ( אישה זקנה : ( ספרדי
בקולומביה ככה קוראים תושבים מקוריים לאפיסטוגרמות. ככל הנראה עקב אופי התנהגות
של נקיבות בתקופת הרבייה וטיפולם בדגיים
אטימולוגיה
. בקולומביה Rio Meta דרום אמריקה : מערכת נהר
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 5.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
21 - 30°C
5.8 - 7.8
2 - 16
דג די חזק ומסתדר טוב בתנאיי מים שונים. מרגיש הרבה יותר טוב עם מתבצעות החלפות מים
. שכיחות ורמת החנקנים אפסית
תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
  מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
  זיהוי בן המינים
. רבייה קלה יחסית , דומה לשאר האפיסטוגרמות ומתרחשת בדרך כלל במערה
. תנאיי המים הרצויים לרבייה : חומציות 6.5 - 7.2 , קשיות - 2 - 6 , טמפרטורה - 24 - 27 מעלות
. בהטלה אחד יש עד 100 ביצים
. דגיגים גדלים יחסית לעט , מזון הלחלתי - נאופלי ארטמיה
. מתבגרים בגיל 8 - 6 חודשים
. Apistogramma viejita רביית
רבייה
עד היום ישנם וויכוחים בין איכטיולוגים וגם בין החובבים האם מין הזה צריך להיות כמין או זה פשוט
Apistogramma macmasteri וואריאציה גאוגרפית של מקמסטרי
. מאוד קשה להבדיל ביניהם
מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות

. Apistogramma viejita רביית
קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma viejita.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד