Apistogramma paucisquamis


זכר

נקבה


זכר

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma paucisquamis Kullander & Staeck, 1988 שם מדעי
Kullander, S. O. and W. Staeck
Description of a new Apistogramma species (Teleostei, Cichlidae) from the Rio Negro in Brazil.
Cybium v. 12 (no. 3): 189-201. , 1988
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה פאוסיסקוומיס
Apistogramma sp. "Gabelband"
Apistogramma sp. "Glanzbinden/Shiny-banded"
Apistogramma sp. "Glace-band"
שמות נוספים
agassizii קבוצה
elizabetae קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

paucisquamis (לטין.) :
paucis : כמה , מעט
squama : קשקש
עקב קמות הקשקשים קטנה יותר בשורש הזנב לעומת שאר האפיסטוגרמות
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : נהר ריו-נגרו מנהר דראא עד אקוויפלגו דס אנבילחנס בברזיל
(SL) זכר - עד 6.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4.0 ס"מ
מ-60 ס"מ
21 - 29°C
5.5 - 7.5
. בטבע מדידות המים במקומות המחייתו נתנו חומציות 4.5 - 6.5
. באקווריום בחומציות הנמוכה מ5.0 מרגיש פחות טוב
2 - 12
. דורש מים נקיים מאוד תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
. זכרים טריטוריאליים אגרסיביים ביניהם מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
. סנפיר הזנב של הנקבה מעוגל ואצל זכר בצורת נבל
. בנוסף , סנפירי הגחון אצל הזכרים ארוכים הרבה יותר
זיהוי בן המינים
. דומה לשאר האפיסטוגרמות ומתבצעת בדרך כלל בתוך המערה
. נחשבת קשה
בונה משפחה פוליגאמית (מספר נקבות לזכר אחד) , אך התנהגות כזאת אפשרית רק באקווריומים
. גדולים עם שטח קרקע גדול
. זכר בדרך כלל לא עוזר בטיפול בביצים ובדגיגים
כבר כעבור שבועיים - שלוש לאחר ההטלה , הנקבה מוכנה להטלה חוזרת ואם הזכר נמצא
. באקווריום , הם עלולים להרוג את הדגיגים כדי להטיל שוב
רבייה
. קיימות הרבה ווריאציות צבע של זכרים מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma paucisquamis.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד