Apistogramma panduro


נקבה
Photo Andrei Mihnevich

זכר
Photo Oleg Mingazovזכר
Photo Y. Oksman

נקבה
Photo Y. Oksmanזוג
Photo Y. Oksman

זכר
Photo Y. Oksman

Actinopterygii מחלקה
Perciformes סדרה
Cichlidae - אמנוניים משפחה
Geophaginae תת-משפחה
Apistogramma panduro Römer, 1997 שם מדעי
Römer, Uwe
"Diagnoses of two new dwarf cichlids (Teleostei; Perciformes) from Peru, Apistogramma atahualpa and Apistogramma panduro n. spp."
Buntbarsche Bulletin (Journal of the American Cichlid Association); pp. 9-14. , 1997
הכרות ראשונה
אפיסטוגרמה פנדורו
New panda
Panduros' apisto
Apistogramma sp. "Pandurini"
Blue sky dwarf cichlid
Azure dwarf cichlid
שמות נוספים
cacatuoides קבוצה
nijsseni קומפלקס
Apistogramma ( יווני ) :
apisto : הפכפך, לא יציב, משתנה
gramma : פס, קו
עקב קו צדדי לא תמידי , שלפעמים הוצג כנקודות או לא נראה בכלל

panduro : Jesus Victoriano Panduro Pinedo ו Noronha Jorge Luis panduro Pinedo לכבוד
. אב ובן , מייצים של דגי נוי מפרו , שמצאו ושלחו לגרמניה את הדגים האלה
אטימולוגיה
. דרום אמריקה : מערכת נהר אוקיילי בפרו
(SL) זכר - עד 7.0 ס"מ
(SL) נקבה - עד 4.5 ס"מ
מ-70 ס"מ
23 - 29°C
5.5 - 7.5
4 - 16
  תנאיי מים נוספים
מערות שונות מכדים , גזעי עץ
. צמחייה - צמחי שורש וגבעול , ג'וה מוסוס
. חצץ - רצוי כהה , קוטר - עד 7 - 8 מ"מ


קישור נלווה : עיצוב אקווריום לגידולם של ציקלידים ננסיים
עיצוב האקווריום
. זכרים אגרסיביים ביניהם מזוג בין בני מינו
. מסתדר אם רוב הדגים , שאינם אגרסיביים שותפים לאקווריום
. אוכל רוב סוגי המזון
. עדיף מזון חי או קפוא - תולעי דם , לבנות , דפניות , ארטמיה , טוביפיקס
. ניתן להאכיל במתקן "בשרי" או בלב בקר
. אוכל גם מזון יבש
תזונה
סנפיר הזנב של הנקבה בדרך כלל שקוף , לזכר לא וגם יש לו פס כתום בגבול האחורי של הזנב. בנוסף , קרנות הראשונות של סנפירי הגחון אצל נקבה הן שחורות. כשהדגים הם בוגרים ובמופאי צבע
. טובים - לרוב הנקבות הן צהובות והזכרים הם כחולים
זיהוי בן המינים
. דומה לשאר האפיסטוגרמות ומתבצעת בדרך כלל בתוך המערה
זכרים לעיתים עוזרים לנקבה בטיפול בביצים ובדגיגים , אך אם רואים שהנקבה מגרשת ומרביצה
. את הזכר רצוי להוציא אותו מהאקווריום
תנאיי המים הרצויים לרבייה : חומציות 7 - 5.5 , קשיות 2 - 8 , טמפרטורה 24 - 27 מעלות , מים
. נקיים מחנקנים
רבייה
  מידע נוסף
. תנאיי גידול אפיסטוגרמות קישורים נוספים
: קישור ישיר לפרופיל
http://www.israquarium.co.il/Fish/Apistogramma/Apistogramma panduro.html
אפיסטוגרמות אינדקס
ראשי עמוד